Vill du bli medlem?


Vill du bli medlem? Gör så här!

Sätt in medlemsavgiften på pg 45 08 57-8, ange ditt fullständiga namn i inbetalningen.

Skicka sedan ett mail till  uruppforandeklubben@gmail.com och berätta vem du är!

Medlemsavgiften på 150kr är för ett verksamhetsår, januari-december. 


Lär känna våra medlemmar

Gold Members

Girilal Baars, tonsättare

Patrik Karlsson, luta, gitarr

Jörgen Pettersson, saxofon

Johannes Thorell, saxofon

Katarina Widell, blockflöjt

Martin Q Larsson, tonsättare

Eberhard Eyser, tonsättare

Lisa Ullén, tonsättare

Daniel M. Karlsson, tonsättare

Sören Hermansson, valthorn

Medlemmar

Lisa Hansson, sång, impro

Jonas Asplund, tonsättare

Anna Svensdotter, flöjt

Stefan Harg, klarinett

Patrik Jarlestam, tonsättare

My Eklund, blockflöjt

Anne Pajunen, tonsättare, performance, viola

Katarina Leyman, tonsättare

Mauro Godoy-Villalobos, tonsättare

Sol Andersson, tonsättare

Johannes Ahlberg, tonsättare

Jamie Fawcus, tonsättare

Lars Bröndum, tonsättare

Joakim Lundströmgitarr

Sareidah Hildebrand, flöjt

Anna Kroeker, violin

Eva Ermenz, poesi

Frida Berglund, rättbuss

Erik Hanspers, piano

Victor Lisinski, tonsättare

Niklas Breman, tonsättare

Ann Hedberg

Daniel Rosenholm, Lilla Akademien

Johannes Schantz Sciacco, Lilla Akademien

Sofia Breman, Lilla Akademien

Arvid Hansell, Lilla Akademien

Rode Gustavsson, Lilla Akademien

Gabriella Wetter Burman, Lilla Akademien

Bela Beer, Lilla Akademien

Fred Lindberg, Lilla Akademien

Toive Carlsson, tonsättare

Alexandra Nilsson, tonsättare

Lene Kristjansen Edström, tonsättare    

Kristin Boussard, tonsättare

Hans Eklund, Lilla Akademien

Emiliea Utter Mangsbo, Lilla Akademien

Kitiara Braune, Lilla Akademien

Fredrik Lindberg, Lilla Akademien

Jörgen Bentzon, Lilla Akademien

Hanna Carlsson, Lilla Akademien

Evelina Flodin, Lilla Akademien

Clara Lindström, Lilla Akademien

Erik Arnberg, Lilla Akademien