Här hittar du information om våra kommande konserter! 
Vill du veta mer om vår tidigare konsertverksamhet? Läs mer i vår konserthistorik: 

14 oktober kl. 12.15
Västerås Konserthus – Lilla Salen

Kristine West
 blockflöjt 
Toner ur trä

VÄLKOMNA till denna lunchkonsert där Kristine West spelar på blockflöjter, traversflöjter och olika typer av tvärflöjter och pipor. Repertoaren sträcker sig från tidig barock till mer nyskriven musik blandat med folkliga toner och improvisationer. Klangen och tonen är central i hennes uttryck, något som format – och ständigt formar – hennes musikaliska röst. 

18 november kl 12.15
Västerås Konserthus – Lilla Salen

Josefina Paulson
 nyckelharpa

VÄLKOMNA till en lunchkonsert där Josefina Paulson, riksspelman och världsmästare på nyckelharpa, reflekterar över vad det är att vara spelman och del i en traditionskedja, i ord och ton på olika sorters nyckelharpa. Traditionella låtar varvas med originalkompositioner och improvisationer tillägnade denna stund tillsammans.

Vill du veta mer? Varsågod!


Fredag 14 oktober, kl 12.15, Västerås Konserthus – Lilla salen
”Toner ur trä – en konsert för soloflöjt”
Kristine West – flöjt

Med rötter i de Hälsingska skogarna, med folkmusiken som sin musikaliska bas, har Kristine tagit sig ut i den tidiga musiken, konstmusiken och världsmusiken för att där etablera sig som en av sin generations instrumentalister. Klangen och tonen är central i hennes uttryck, något som format – och ständigt omformar – hennes musikaliska röst.

Kristine spelar på blockflöjter, traversflöjter och olika typer av tvärflöjter och pipor. Repertoaren sträcker sig från tidig barock och holländaren Jacob van Eycks variationer, via J.S. Bach till mer nyskriven musik och ett uruppförande av Kristines egen musik för sitt instrument. Däremellan hörs folkliga toner blandat med improvisation och klanger.

Fredag 18 november kl 12.15, Västerås Konserthus – Lilla salen
Josefina Paulson-nyckelharpa

Josefina Paulson är riksspelman och världsmästare på nyckelharpa med kandidatexamen från Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Josefina är spelman från Sala i Västmanland och de senaste tio åren har hon turnerat över hela världen med sin nyckelharpa. Efter 15 skivutgivningar i olika produktioner är hon nu aktuell med sina första soloalbum.

 Under denna solokonsert reflekterar hon över vad det är att vara spelman och del i en traditionskedja, i ord och ton på olika sorters nyckelharpor. Traditionella låtar från Västmanland varvas med originalkompositioner och improvisationer tillägnade denna stund tillsammans.